هاست لینوکس ایران
پلن شماره 1 هاست لینوکس ایران
50,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل
پلن شماره 2 هاست لینوکس ایران
75,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل
پلن شماره 3 هاست لینوکس ایران
120,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل
پلن شماره 4 هاست لینوکس ایران
170,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل
پرطرفدارترین
پلن شماره 5 هاست لینوکس ایران
210,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل
پلن طلایی هاست لینوکس ایران
350,000/سالیانه
 • سی پنل
  کنترل پنل