هاست لینوکس حرفه ای ایران

پلن شماره 1


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست 250 مگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان

پلن شماره 2


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان

پلن شماره 3


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان

پلن شماره 4


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان

پلن شماره 5


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان

پلن طلایی


هاست لینوکس حرفه ای ایران

فضای هاست نامحدود
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل سی پنل
گواهینامه ssl رایگان